FAQ – termografi

FAQ: Termografi og Sikkerhed

1. Hvorfor er det vigtigt at få foretaget termografiundersøgelse af et solcelleanlæg? Termografiundersøgelser af solcelleanlæg er vigtige for at sikre deres sikkerhed. Da solcelleanlæg er komplekse elektriske systemer, er det afgørende at tage sikkerheden alvorligt for at undgå farer som elektriske stød og brande. Termografiundersøgelser kan afsløre potentielle defekter og fejl, så de kan afhjælpes, før de resulterer i alvorlige skader.

2. Hvorfor er det vigtigt at få foretaget termografiundersøgelse af en ladestander til elbiler? Termografiundersøgelser af ladestandere til elbiler er afgørende for sikkerheden. Disse undersøgelser kan afsløre eventuelle defekter eller overophedning, som kan resultere i farlige situationer, såsom brande eller elektriske stød. Ved at identificere og afhjælpe problemer gennem termografi kan man minimere risikoen for skader på ladestanderen og omgivelserne.

3. Hvad er el-termografi? El-termografi er en forebyggende undersøgelse af elektriske installationer og anlæg. Ved hjælp af et termografikamera måles temperaturforskelle, der kan indikere eventuelle defekter. El-termografi kan afsløre skjulte fejl i elinstallationer og hjælpe med at forhindre dyre driftsstop eller i værste fald brande.

4. Hvad er bygningstermografi? Bygningstermografi bruger en enhed kaldet Blower Door til at teste tætheden af huse. Ved at skabe et kontrolleret vakuum eller tryk i huset kan man afdække utætheder i klimaskærmen. Dette er vigtigt for at sikre, at bygningen overholder de krav, der er fastsat i bygningsreglementet. Termografi fra indersiden af huset kan identificere manglende isolering, kuldebroer og utætheder ved vinduer, døre og loft.

5. Hvad er ultralyd – trykluft? Ultralyd – trykluft anvender ny teknologi til at opdage utætheder i trykluftsystemer. Utætheder i trykluftsystemer kan være dyre, da trykluft er en af de dyreste energikilder. Ved hjælp af Flir ultralyd Visuel kan selv de mindste utætheder hurtigt opdages. Ved at identificere og tætne utætheder kan man opnå betydelige energibesparelser og reducere udgifterne til kompressordrift.

6. Hvordan kan termografi hjælpe med at opfylde forsikringskrav? Mange forsikringsselskaber kræver termografering af elinstallationer og anlæg som en del af deres forsikringskrav. Termografering sikrer, at installationerne bliver inspiceret regelmæssigt for potentielle farer. DBI-certificeret termografering udført efter de rigtige retningslinjer fra forsikringsbranchen og Dansk Brandteknisk Institut (DBI) sikrer, at standarderne overholdes for at sikre dækning i tilfælde af skader.

7. Hvorfor vælge Rask Mølle Termografi? Rask Mølle Termografi er eksperter inden for termografering og tilbyder DBI-certificeret termografering i overensstemmelse med forsikrings- og DBI-standarder. Vores erfarne team bruger avanceret udstyr og ekspertise til at udføre professionelle termografiundersøgelser af elinstallationer, anlæg og solcelleanlæg. Ved at samarbejde med os kan du opnå større sikkerhed, opfylde forsikringskrav og identificere potentielle problemer, der kan forhindre dyre skader.


Husk, at det er vigtigt at kontakte Rask Mølle Termografi direkte for at få yderligere information og få skræddersyede råd baseret på din virksomheds specifikke behov og krav.