Experter med mange års erfaring

Rask Mølle Termografi

Tag en god beslutning i dag!

Samlet 63 års erfaring.
Vi ved hvad vi snakker om!

I Rask Mølle Termografi  har vi mange års erfaring med termografering og visuel inspektion.

Vi har erfaring med termografi på bl.a:

  • Landbrug
  • Sygehuse
  • Større industrier
  • Kraftvarmeværker 
  • forsyningsanlæg op til 400 KV.
  • Maskintransformere.

KORREKT UDFØRT TERMOGRAFERING MED STOR VIDENSGRAD, ER EN AKTIV FORSIKRING MOD BRAND OG DYRE PRODUKTIONSSTOP

Fra sikringsguiden.dk: “Det vurderes, at ca. 2/3 af disse skader kan undgås, hvis der foretages forebyggende vedligeholdelse af el-installationerne”

Z

Vi er højt kvalificerede Termografioperatører

Z

Vi deltager løbende i ERFA-kurser

Z

Vi er certificeret igennem Byggeriets Kvalitetskontrol og DBI

Z

Medlem af Tekniq Garantiordning

Z

Vi anvender det nyeste udstyr fra Flir

Z

Vi er specialister i totalinspektion

Z

Vi udfører termografi for både private og erhverv

GARANTI

Rask Mølle Termografi ApS er medlem af Tekniq som er el-branchens organisation. Dermed er du som kunde dækket af Tekniq Garantiordning.

Læs mere på tekniq.dk

Vi tilbyder

Termografi inspektion udført af os, er ikke blot en inspektion med Infrarødt udstyr. Vi starter med at lave en helhedsvurdering af virksomheden, så forventning af inspektionsgraden afstemmes.

termografi, termografiske undersøgelser, termografisk inspektion, certificeret termograf, el-termografi, Termografi af el-tavler

termografi, termografiske undersøgelser, termografisk inspektion, certificeret termograf, el-termografi, Termografi af eltavler

Termografi

Termografering af elektriske installationer er en inspektionsmetode, hvor der anvendes Termisk udstyr. Vi anvender det nyeste udstyr fra Flir, Type T860, som med sin meget høje opløsningsgrad detekterer selv meget små skader/dårlige forbindelser i kontaktpunkter. Et termokamera ser på alt indgående stråling, og når der er en evt. dårlig forbindelse  (øget modstand i kontaktområdet)  vises dette meget tydeligt i kameraet. Denne information, sammen med vores viden, danner grundlaget for den samlede rapport vi udarbejder.

Læs mere 

El-termografi

El-termografering er en forebyggende undersøgelse af el-tavler, el-motorer, transformere samt ladestationer mv.

Fejl på el-installationer er ofte skjulte, og kan ikke umiddelbart ses. Undersøgelsen foregår ved brug af et kamera, som måler temperaturforskelle, og dermed påviser eventuelle defekter. Det tydeliggøres hvor fejlen er, og det er muligt at afhjælpe problemet inden skaden breder sig og resulterer i dyre driftsstop – eller i værste fald brand.

Læs mere

Bygningstermografi

Blower Door anvendes til tæthedsprøvning af huse. En Blower Door er en erstatningsdør med en stor ventilator, der isættes ved en eksisterende yderdør. Der kan nu sættes kontrolleret vakuum eller tryk på huset. Tæthedsprøvningen viser om bygningens klimaskærm overholder de krav, der er udstukket fra bygningsreglementet. Siden april 2006 har det været et krav, at nye huses utæthed ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2. Disse krav om tæthed skærpes yderligere fremover. 

Blower Door testen anvendes, ud over til test af nye huse, også til test af eksisterende huse, da et kontrolleret undertryk med tydelighed viser, hvor huset har sine værste utætheder. Manglende isolering, kuldebroer i konstruktionen, utætheder ved vinduer og døre og loft, findes nu let ved termografering foretaget indefra i huset.

Herefter udarbejdes en tilstandsrapport, der tydeligt angiver, hvor det kan betale sig at udføre arbejder, der vil forbedre indeklimaet, så den ubehagelige træk og kuldenedfald fjernes.

Termografering kan dermed medvirke til reduktion af varmeudgifterne.

Læs mere

 

Ultralyd - trykluft

Trykluft er en af de dyreste energikilder vi har, Dette er begrundet af et stort tab ved produktion af trykluft – ca. 75 % er spild på varme fra kompressoren – så derfor er den sande virkningsgrad meget lav. Den effektive luft vi får ud af kompressoren, er derfor meget værdifuld.

Svingende Elpriser i dag, har stor indflydelse på den samlede udgift til kompressordrift.

Huller/utætheder i trykluft systemet er derfor en dyr post, disse utætheder kan vi hjælpe jer med at finde ved hjælp af helt ny teknologi, Flir ultralyd Visuel er værktøjet , der effektiv og hurtigt opfanger selv de mindste utætheder, der er her nedenfor lavet et eksempel, på sådan en rapport.

Det man skal lægge mærke til er den besparelse man får ikke bare er etårig, men en besparelse man mærker år efter år.

Et årligt eftersyn på anlægget vil samlet kunne bringe energiudgiften betragteligt ned på trykluft.

Læs mere

 

Se eksempel på rapport HER

DBI-certificeret arbejde

Ved at bruge certificerede el-termografer er man sikret at:

• El-termografens uddannelse er af højt niveau iht. ASNT krav eller CFPA krav for
termografering, og at han løbende bliver efteruddannet og opdateret på nye
områder.
• El-termografen har erfaring og kompetence til udførelse af el-termografi.
• El-termografen er ansat i en virksomhed med gyldig ansvarsforsikring.
• El-termograferingsvirksomheden benytter udstyr af passende kvalitet og sørger
for vedligehold og kalibrering i nødvendigt omfang.
• El-termograferingsvirksomheden har et kvalitetssystem til at fastholde kvalitetsniveauet af udført el-termografering.

Opfyldelse af forsikringkrav

Har dit Forsikrings selskab aflagt besøg med krav om DBI Certificeret Termografering på jeres virksomhed?

I dag stilles der skærpede krav til virksomhederne om Termografering af elinstallationer og anlæg. Det er derfor vigtigt at læse sin brandforsikringspolice igennem, for at se om der er krav om dette. Vi i Rask Mølle Termografi er behjælpelige med Termografering, så den bliver udført efter de rigtige retningslinjer fra Forsikring og Pension samt DBI (Dansk Brandteknisk  Institut) paragraf 010-1. Det er vigtigt at disse standarter overholdes ift. dækning ved evt skade.

Læs mere

Læs evt. mere på sikringsguiden HER

Forespørgsel og/eller tilbud?

Vi er klar med en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde dig.

Vores team

(Kontaktinformationer til brug ved igangværende projekter)

Allan Møller Jensen

EJER/DIREKTØR og TERMOGRAFIOPERATØR

Kim Kjærskov

EJER/TERMOGRAFIOPERATØR

Steffen Bak Jensen

MEDEJER/AUT. ELINSTALLATØR og TERMOGRAFIOPERATØR

SUSANNE JACOBSEN

ADMINISTRATION

Ring til os:

70603366

3 + 11 =